Gezin-Home Culemborg

Nieuws

Sociale wijkteams

In Culemborg zijn twee sociale wijkteams gestart. Dat zijn teams van werkers uit welzijnwerk en de zorg. Culemborgers kunnen bij deze teams terecht met vragen, zorgen of ideeën. Het sociaal wijkteam luistert naar het verhaal. Samen kijken wat er mogelijk is. Het motto van het sociale wijkteam is: ‘Met elkaar. Voor elkaar.’

Welke vragen 

Eigenlijk kunnen alle vragen gesteld worden. Over zorg, werk, wonen, welzijn, opvoeden en opgroeien. De leden van het sociale wijkteam hebben samen een brede kennis. Ze weten goed de weg in zorg, welzijn en het jeugdwerk. Maar u kunt natuurlijk ook gewoon bij uw vertrouwde personen en instanties terecht. Lees meer >

Lees meer »

Activiteiten

Veilig Thuis

Eén advies- en meldpunt voor alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de meest kwetsbare groepen in onze samenleving: kinderen, volwassenen en ouderen die te maken hebben met geweld of mishandeling in huiselijke kring.

Lees meer »

Vraag het Else!

                     

Of vraag het Else, onze virtuele medewerker!

CJG

cb-culemborg@stmr.nl

Inloopspreekuren

Meerlaan 16

  • dinsdag 13.30-14.30, 


Zijderupsvlinderlaan 3

  • donderdag 11.00-12.00 uur (niet in schoolvakanties)

 

Sociaal Wijkteam Oost

(postcodes 4101 t/m 4103)

info.oost@swtculemborg.nl

0646985275

Sociaal Wijkteam West

(postcodes 4104 t/m 4107)  

info.west@swtculemborg.nl

0646985276